top of page

אחד על אחד עם דני נווה


יום ראשון בפרספקטיבה: מאחורי הקלעים של

העסקה שנפלה לשחרור פולארד.


היחסים עם אריאל שרון ז"ל והניסיון שלו ככתב חוץ

בעיתון "הארץ".


מה הוביל את שר הבריאות לשעבר דני נווה לעזוב את החיים הפוליטיים ולעבור לעסקים והאם הוא שוקל לחזור?


יום ראשון הקרוב בשידור חי, פרספקטיבה' אחד על אחד עם המטאור שהיה בכל הנקודות המשמעותיות של הפוליטיקה הישראלית.


https://youtu.be/1_hc9gg54Z0
댓글 1개


Hanan Agassi
Hanan Agassi
2020년 11월 26일

נווה פעל בחכמה כשהפנה את מרצו לכיוון עסקים, לא קל להיות פוליטיקאי בארצינו כולנו חכמים , כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה.

좋아요
bottom of page