top of page

הגב רות דיין הלכה לעולמה חודש לפני יום הולדתה ה 104.

רות דיין (לבית שוורץ; 6 במרץ 1917 – 5 בפברואר 2021) הלכה לעולמה חודש לפני יום הולדתה ה 104. רות דיין הייתה פעילה חברתית ישראלית ואשתו הראשונה של משה דיין. ייסדה את חברת האופנה והטקסטיל "משכית" והייתה שותפה בייסוד ארגון הצדקה "וראייטי ישראל".

בקרוב בפרספקטיבה נקדיש תכנית לפועלה. יהי זכרה ברוך.

10 Kommentare


יהי זכרה ברוך.

Gefällt mir

שבוע מבורך ובשורות טובות 🍷🙏🇮🇱🇺🇸

Gefällt mir

Yehuda Pinto
Yehuda Pinto
06. Feb. 2021

למי שגניבת הבחירות מהנשיא טראמפ בבחירות 2020, ע״י הDemocRATS מפריעה, יעניין לדעת שתנועת הציונות גנבה את הבחירות מהרב יואל טייטלבאום בבחירות לכנסת ישראל הראשונה ב1948.


Gefällt mir

רונן תבחר אולי נושא יותר מעניין מאשר הגברת ומשפחתה נושא נלעס עד זרא,נקודה למחשבה אחרי החוויה המטלטלת בארה"ב ועם כמויות המידע המצויים בידך חבל שלא הפנמנו את המסר הגדול של השחיתות הגדולה במעטה של צדקנות שהאביסו אותנו במשך שנים בארץ מאז הקמתה,תמשיך להיות מעניין ושונה מכל מה שמאכילים כאן בארץ בכפיות קטנות של רעל,הצלחת להצטרף לתהליך היסטורי שעוד ישוכתב בדפי ההיסטוריה עצה תחזור לאני האמיתי שלך כפי שהיית בהתחלה ומשפחת דיין על שלוחותיה וגרורותיה תשליך לפח,הכל ברוח טובה ואמת.

Gefällt mir

azisagiv
azisagiv
06. Feb. 2021

למיטב זכרוני מכרה את העתיקות ששרד בעלה בניגוד לחוק למוזיאון ישראל

Gefällt mir
bottom of page