top of page

הגב רות דיין הלכה לעולמה חודש לפני יום הולדתה ה 104.

רות דיין (לבית שוורץ; 6 במרץ 1917 – 5 בפברואר 2021) הלכה לעולמה חודש לפני יום הולדתה ה 104. רות דיין הייתה פעילה חברתית ישראלית ואשתו הראשונה של משה דיין. ייסדה את חברת האופנה והטקסטיל "משכית" והייתה שותפה בייסוד ארגון הצדקה "וראייטי ישראל".

בקרוב בפרספקטיבה נקדיש תכנית לפועלה. יהי זכרה ברוך.

bottom of page