top of page

חיים רמון: נושא חזרת זוג הישראלים מטורקיה טופל באופן מופתי

שר המשפטים לשעבר, מר חיים רמון מתייחס לתפקוד הממשלה המכהנת בנושא שחרור זוג הישראלים מטורקיה וגם עונה לשאלות הצופים.


bottom of page