top of page

טרודו לראשונה לאחר הבחירות : אקים ממשלה פרוגרסיבית לקנדה

לראשונה לאחר נצחונו הדחוק בבחירות ענה ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו לשאלות עיתונאים. הנושאים: קורונה, משילותו, חזונו הפרוגרסיבי לקנדה ותקנות הקורונה החדשות המחמירות ונכנסות בהדרגה לתוקפן.
Comentarios