top of page

יומני גולדה - הוסר החיסיון מפרוטוקול המלחמה

48 שנים לאחר המלחמה הקשה בתולדות ישראל , פרוטוקולים מישיבות קבינט וממשלה שבהן השתתפה ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר במהלך מלחמת יום הכיפורים הותרו הבוקר (רביעי) לפרסום על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי המרכז למלחמת יום הכיפורים.


המסמכים חושפים את דרכי קבלת ההחלטות ב"מטבח" של גולדה תחת אי הוודאות הגדולה שאפיינה את המלחמה.


פרספקטיבה הערוץ הישראלי בקנדה יעלה בקרוב משדר מיוחד העוסק בפרוטוקול מלחמת יום הכיפורים .
Comentários


bottom of page