top of page

כוחה של תמונה

בשעות האחרונות מאז תחילת סיקור הביקור של בנט בוושינגטון , זה נראה שוואלה ניוז לא סגורים על התמונה הראשית לכתבה. מאז הבוקר התמונה הוחלפה שונתה ושוב חזרה למקורית . מעניין מה הסיפור מאחורי הבחירה המהוססת ? (התמונה שבנט עם גבו למצלמה היא הראשונה שעלתה וחזרה ). פרספקטיבה מאחלת לראש הממשלה בנט הצלחה בביקורו. הצלחתו היא הצלחתנו.התמונה הראשונה שעלתה והוחזרה

התמונה שהחליפה את הצילום מהגב מול החלון והסורגים

bottom of page