top of page

כוחה של תמונה

בשעות האחרונות מאז תחילת סיקור הביקור של בנט בוושינגטון , זה נראה שוואלה ניוז לא סגורים על התמונה הראשית לכתבה. מאז הבוקר התמונה הוחלפה שונתה ושוב חזרה למקורית . מעניין מה הסיפור מאחורי הבחירה המהוססת ? (התמונה שבנט עם גבו למצלמה היא הראשונה שעלתה וחזרה ). פרספקטיבה מאחלת לראש הממשלה בנט הצלחה בביקורו. הצלחתו היא הצלחתנו.התמונה הראשונה שעלתה והוחזרה

התמונה שהחליפה את הצילום מהגב מול החלון והסורגים

2 Comments


Azarya Menachem
Azarya Menachem
Aug 26, 2021

אולי, היא התחלפה, לא כי הם לא סגורים, אלא כי הם רוצים לפרסם אותו פעמיים., סוג של סיקור חיובי צמוּד צמוּד.... אפשרות אחרת, היא החשש שבצילום שלו מאחור, לא מזהים אותו מספיק, או שהתמונה לא מחמיאה מספיק… ..

Like

התחברו כדי להגיב . מדוע לדעתכם השתנתה התמונה ?

Like
bottom of page