top of page

סיפורה של הישראלית הכי מצליחה במקסיקו

ארמינה וולפרט, 52 נולדה בליטא לאבא ארמני ואימא יהודיה. בגיל 19 עלתה לישראל והשתלבה במחלקת השיקום של בית החולים לוינשטיין. כעבור כ 8 שנים בארץ עברה למקסיקו וכיום, 25 שנים לאחר המעבר החברה אותה היא מנהלת "ארמינ'ס טרבל" מדורגת כאחת מחמש חברות התיירות הגדולות במקסיקו.


לפני כשמונה שנים היא מונתה לקונסולית של כבוד מטעם ממשלת רוסיה למרות שהיא מחזיקה באזרחות ישראלית ומקסיקאית בלבד. אך עם פרוץ המלחמה באירופה התפקיד המכובד הפך לדילמה מוסרית. עם נפילת הטיל הראשון על קייב ארמינה צייצה בטוויטר שהיא החליטה להתפטר מהתפקיד הקונסולרי המכובד. במקביל החברה המשגשגת נפגעה קשות ממהלכי המלחמה באירופה והפסקת קו התיירות ממדינות ברה"מ לשעבר. מה סוד ההצלחה של ארמינה ולאן פניה מועדות ? בכתבה הבאה שצולמה בקנקון מקסיקו.

Comments