top of page

ניתוח פרשת השבוע הבא עם הרב חיים הילדסהיים

פרשת: יתרו.


לאחר שניצלו וחצו את ים סוף בני ישראל עומדים לקבל את התורה ובפעם הראשונה והאחרונה הם מאוחדים. שיחה על פרשת השבוע עם הרב חיים הילדסהיים ותובנות אישיות .
bottom of page