top of page

סיפורי מונשיין: חשבתי שאיבדתי חבר ילדות במלחמה ונתקלתי בו אחרי שנים

מלחמת יום כיפור, החבר קרוכמל, חצי מסטינג ומסעדת "מנגן".


ערב יום כיפור, דוד מונשיין נזכר במסעדה הירושלמית של מנגן , במנה המיוחדת שהגישו לסועדים, בחבר למילואים קרוכמל שביקש להתחלף איתו בחופשה מהמוצב בתעלת סואץ ימים ספורים לפני שפרצה מלחמת יום כיפור. וגם ובפגישה מפתיעה בניו-יורק שנים רבות לאחר המלחמה. סיפור מרגש ומפתיע.צפו בסיפור:

bottom of page