top of page

פליטים אפגנים אבודים בטורונטו

פליטים אפגנים ב GTA (טורונטו רבתי) 'מתוסכלים' ממעברים פתאומיים בין בתי מלון ותגובה איטית של הממשלה. ״אני לא יודע מה הבעיה כאן. אם ממשלת קנדה המומה, אם היא לא יכולה לעשות את זה, אז בבקשה אל תביאו אנשים מבחוץ'. אוטווה התחייבה ליישב מחדש 40,000 פליטים אפגנים, כשכמעט 9,500 איש אושרו עד כה ו-3,325 כעת בקנדה. הסיפור המלא בכתבה הבאה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של perspectivestv.net יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page