top of page

ריחוק חברתי לעשירי העולם

כיצד מתמודדים עשירי העולם עם הדרישה לריחוק חברתי? הם מפליגים ביאכטות ללב ים לעיתים לחודשים רבים ומנהלים מהן את עסקיהם. מהן העלויות ומהם היתרונות של חיי יוקרה בלב ים.בכתבה הבאה סקירה על המגמה בעליית הדרישה ליאכטות פאר .
Comments