top of page

שמונה שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל

שמונה שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף | הרב יצחק חקק , תלמידו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מגיל הילדות מספר על הזכרון הראשון שלו מהרב, המורשת שהותיר אחריו וגם תמונות בלעדיות מהרגעים האישיים ביותר והגדולים ביותר של הרב עובדיה, של צלם הבית של בית הרב , רונן קדם. קהילת שערי ציון, ריצ'מונד היל.אתר בית הכנסת שערי ציון בריצ'מונד היל : https://www.facebook.com/shaareitzion


לינק לאתר התמונות של הצלם רונן קדם http://ovadiayosef.net/Comments


bottom of page