top of page

שנה להסכמי אברהם- הטקס

הצטרפו לשידור החי מהאירוע לציון שנה להסכמי אברהם, יחד עם שגרירי האו״ם של המדינות החתומות על הסכמי אברהם ובהשתתפות שגרירת ארה״ב ושגרירים מרחבי העולם!


bottom of page