top of page

SO FAR כל כך רחוק | שנה של פרספקטיבה

כמה רחוק נסענו בשנת 2020 במסגרת שידורי הערוץ. תזכורת למי ששכח. אנחנו נהייה שם גם בפעם הבאה שדברים גדולים יקרו בצפון אמריקה. פרספקטיבה הערוץ הישראלי בקנדה, רק אצלנו תוכלו לקבל מקור ראשון, אמיץ, סקרן ובלתי מוטה. חג סוכות שמח לכל בית ישראל.


bottom of page