top of page

ביהמ"ש באלברטה בהחלטה תקדימית נגד מתנגדי החיסונים

בית משפט באלברטה קבע כי יש לאלץ שלושה מתנגדי חיסונים מהעיר המדברים בפומבי בנושא, להפריך את דעותיהם על ידי הסתייגות ברורה. השופט אדם ז'רמן פסק עונשים לשלושה מתנגדי חיסונים: האחים ארטור ודיוויד פאלובסקי, מכנסייה בקלגרי, וכריסטופר סקוט, הבעלים של בית קפה בכפר שבמרכז אלברטה שהפרו את תקנות הקורונה באסיפות הקהל הנטען שקיימו.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של perspectivestv.net יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.