top of page

ראש ארגון הגג ליהודיי קנדה אדם מינסקי: תמיכה מלאה בישראל

לאחר ששב מגבול פולין אוקראינה במשימה הומניטרית לסיוע לפליטים יהודיים מהמלחמה, מר אדם מינסקי מתאר את הקשר של יהדות קנדה לישראל, השילוב של הישראלים הקנדיים עם הקהילה היהודית הוותיקה וגם במסר מחזק לישראל. צפו בראיון מיוחד עם ראש ה UJA אדם מינסקי מיוחד ליום העצמאות.
Comments


bottom of page